• Destek Hattı
  • Akredite Oda
  • turkak kalite yönetimi
  • iso 1002 Kalite
  • iso 9001 Kalite
Firma Rehberi
Üye Girişi

Demografik Yapı

Osmanlı döneminde 1831’de yapılan nüfus sayımlarında ki bu nüfus sayımları da vergi veren kişi sayısına göre yapılmış olup 1929 kişi Müslüman, 8.886 kişi Reaya (Rum, Ermeni, vesaire) kişidir. Uzunköprü’nün erkek toplam nüfusu ise 10.815’dir. Bunu da yaklaşık 2.5 ile çarptığımız zaman Uzunköprü’nün genel nüfusu 27.037 civarında bulunur. 1877-1878 Edirne sancağının toplam nüfusu ise 190.585’dir. Bu nüfus kapsamına giren yerleşmeler ise Babaatik, Pınarhisar, Cısri Ergene (Uzunköprü), Çermen, Cezri Mustafa Paşa, Havsa, Hatuneli, Dimetoka, Ferecik, Kırkkilise ve Kılıçağaç’tır. Bu yerleşmelerin bir bölümü Balkan devletlerinin bağımsızlıklarını ilan etmesiyle beraber Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarına dahil olmuştur. 1881 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Edirne nüfusu 239.073’tür. 1914 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Uzunköprü’nün nüfusunun kapsamında 26.438 Müslüman, 13.711 Rum, 81 Ermeni, 232 Yahudi ve 49 Çingene tespit edilmiştir. Buna göre Edirne’nin toplam nüfusu 40.856 kişidir. (Kaynak Kemal Karpat, Ottoman Population in the 19th Century)

Uzunköprü’nün Cumhuriyet’ten önceki dönemine ilişkin nüfus durumu, güven verici biçimde saptanamamıştır. Çünkü; bu zamana ait kesin tutanaklar ve istatistikler kuşatmalar sırasında kaybolmuştur. Eskiden yerleşmiş olan Musevi ve Rumların sonradan buradan ayrılmasıyla, bugün ilçe nüfusunu Türkler oluşturmaktadır. Uzunköprü nüfusu Cumhuriyet döneminde sadece 1927-1940 dönemleri arasında Türkiye ortalamasından daha fazla artmıştır. Bunun sebebi de Balkanlardan gelen güçtür.

1935-1940 yılları arasında İkinci Dünya Savaşının başlarında bölgedeki asker nüfusu arttırılmıştır. Bu olay da o dönemde bölgede nüfusun artmaya başlamasında önemli bir etkendir.

1940-1945 arasındaki nüfusta büyük azalma ise göçle gelen nüfusun Türkiye’nin diğer bölgelerine yerleşmeye başlamasından kaynaklanmaktadır.

1980’den sonra nüfus artış oranlarındaki yükselmede sanayinin büyük etkisi vardır. Bununla beraber inşaat sektörü ve işçi sayısında da büyük bir artış olmuştur.

Doğurganlık oranı; 1 yaşından küçük çocuk sayısının 15-44 yaş grubundaki kadın nüfusa oranıdır. Uzunköprü kent merkezinde ortalama doğurganlık oranı %2.39’dur. Doğurganlık oranının en fazla olduğu mahalle %8 ile Aşçıoğlu Mahallesi, en az olduğu mahalle ise %2 ile Mescit Mahallesi’dir.

Ortalama aile büyüklüğü 4 (3.95)’tür. Ve bu değer Türkiye genelindeki aile büyüklüğü olan 4.30 kişiden küçüktür. Aile büyüklüğünün en fazla olduğu mahalle 4.75 kişiyle Küçükşehsuvarbey Mahallesi iken 3.33 kişi ile Halise Hatun Mahallesi hane halkı büyüklüğü en küçük olan mahalledir.

Ortalama normal ölümün 980, toplam doğumun 1761, doğal artışın 781 kişi olduğu bilinmektedir.

Aile reisinin Uzunköprü’ye geliş nedenleri incelendiğinde bu nedenlerin başında %56.17’lik bir oranla iş değişikliği gelmektedir. En düşük oranı ise; %2.74 ile emekliler oluşturmaktadır. Sağlık nedeni ile gelenler yüzdeye giremeyecek kadar azdır.