• Destek Hattı
  • Akredite Oda
  • turkak kalite yönetimi
  • iso 1002 Kalite
  • iso 9001 Kalite
Firma Rehberi
Üye Girişi

Coğrafi Konum

Ortadoğu ve Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan önemli demir ve karayolları il topraklarından geçmektedir. Uzunköprü’de ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Uzunköprü ilçesinin önemli merkezlere uzaklığı;

Uzunköprü-Edirne 68 km Uzunköprü-Hayrabolu 35 km
Uzunköprü-İstanbul 249 km Uzunköprü-Keşan 44 km
Uzunköprü-Tekirdağ 92 km Uzunköprü-Pehlivanköy 22 km
Uzunköprü-Ankara 689 km Uzunköprü-Çöpköy 12 km
Uzunköprü-İzmir 480 km Uzunköprü-İpsala 42 km
Uzunköprü-Çanakkale 162 km Uzunköprü-Meriç 25 km
Uzunköprü-Kırklareli 104 km Uzunköprü-Havsa 41 km

Uzunköprü’nün İstanbul-Edirne (E-5) karayoluna Havsa’da bağlanan yolla Kapıkule ile, Çorlu-Silivri-İstanbul üzerinden Anadolu ile, Edirne-Havsa-Keşan-Gelibolu-Çanakkale üzerinden Ege ile, bağlantısı sağlanmaktadır.
Havsa-Keşan arasında, kuzey-güney doğrultusunda uzanan devlet yolu Uzunköprü ilçesinden geçmektedir. Bu yol Edirne-İstanbul (E-5) devlet yoluyla birleşerek Uzunköprü ilçesinin il merkeziyle bağlantısını sağlamaktadır. Uzunköprü; bağlı olduğu kent merkezine (Edirne) 68 km uzaklıktadır.
Uzunköprü doğuya doğru giden karayolu ile Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine, batıya giden yol ile de Meriç ve İpsala ilçelerine bağlanmaktadır.
İstanbul’dan (Sirkeci) başlayarak Avrupa’ya uzanan tüm tren seferleri Edirne’den geçer. İstanbul-Selanik-Atina seferi Uzunköprü Eskiköy üzerinden, diğer bağlantılar Edirne Kapıkule üstünden sağlanmaktadır.
Uzunköprü ilçesi Ergene Ovası üzerinde yer almaktadır. Yerleşmenin içinden Ergene Nehri geçmektedir. Güneye doğru yükseltisi artan az meyilli bir topoğrafyası vardır. İlçe toprakları, Meriç ve Ergene ırmaklarının suladığı geniş düzlükler, geniş vadiler, verimli ovalardan oluşur.
İlçe merkezinin denizden yüksekliği 18 m’dir. En yüksek yeri Süleymaniye Tepesi 378 m’dir. İlçe arazisi; batı yönünü kuzey-güney doğrultusunda çevreleyen Meriç Irmağı’na doğru geniş alanların ve Meriç Irmağı ile bu alanların ortasından, kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda akmakta olan Ergene Irmağının oluşturduğu alüviyal bir ovadır.
İlçenin yeryüzü şekilleri, ortasını Ergene Irmağı’nın oluşturduğu geniş bir ova ve kuzeyinde küçük küçük tepeler ile güneyinde farklı yükseltiler gösteren tepeler ve Uzunköprü dağlarıdır.
Uzunköprü ilçesinin bulunduğu Ergene havzasının güneyinde uzanan saha, yükseltisi 150-200 m arasında olan hafif dalgalı bir plato halindedir. Havza kuzeyden Istranca Dağları, güneyden Koru Dağları ile çevrilmiştir.
Meriç, Bulgaristan’daki Rila Dağı’nda doğar. Meriç Nehri Enez önünden Ege Denizi’ne dökülür. Meriç’in Türkiye-Yunanistan boyunca uzunluğu 185 km’dir.
Tunca Irmağı Meriç’in en büyük koludur. Bulgaristan’da Balkan Dağları’nın eteğinde doğar. Kızanlık Ovası’nı geçtikten sonra Edirne’de Meriç’e karışır.
Arda Irmağı Pazarkule hudut kapısında Edirne iline girer. 1 km sonra Ardakule mevkiinde Meriç Nehri ile birleşir.
Meriç Nehri’nin bir kolu olan Ergene, Istıranca Dağları’ndan doğar, İpsala’nın kuzeyinde Meriç’le birleşir.
Edirne’nin önemli dereleri arasında Pravadi, Süloğlu, Basamaklar, Keşan ve Büyükdoğanca dereleri yer alır.
İlin gölleri Gala, Dalyan, Tasalt, I. Tuzla, II. Tuzla, Bücüme, Sığırak ve Pamuklu’dur.
Ergene Nehri kolları üzerinde Karademir, Süloğlu, Kayalıköy Barajı ve Kırklareli Barajı bulunmaktadır. Meriç Nehri’ne karışan ufak kollar ve Doğan Dere üzerinde Kadıköy Barajı, Horala Dere üzerinde Altunyazı Barajı, Basamak Deresi üzerinde Alıç Regülatörü yer almaktadır.