• Destek Hattı
  • Akredite Oda
  • turkak kalite yönetimi
  • iso 1002 Kalite
  • iso 9001 Kalite
Firma Rehberi
Üye Girişi

Utso Tarihçesi

Utso Tarihçesi

UTSO’nun 130 yıllık tarihsel özgeçmişi vardır. 1885 de Edirne Vilayeti Salnamesi’nde “Cisr-i Ergene Ticaret Odası” olarak kurulur. Yapılan seçimler aşağıdaki gibi sonuçlanır ve Yönetim Kurulu oluşturularak Ticaret Bakanlığına bildirilir.
 

 

Başkan: Hafız İsmail Efendi (Yayalar)
Üye: Tecelli Efendi (Çora)
Üye: Tanaşaki Efendi
Üye: Hacı Hristo Ağa
1891 yılı Salnamesine göre, Uzunköprü Ticaret Odası “Cisr-i Ergene Ticaret-Ziraat ve Sanayi Odası”adını alarak iki kuruluşa haline gelir. Yönetim de şöyle oluşur.

Başkan: Hafız İsmail Efendi (Yayalar)
Üye: Tecelli Efendi (Çora)
Üye: İbrahim Bey
Üye: Tanaşaki Efendi
Üye: İstavridi Efendi
Üye: Avram Efendi

     1911-1922 yılları arasında, ulusumuz onbir yıl gibi kısa bir sürede Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş savaşlarını yapmak zorunda kalmıştır.
Balkan ve Birinci Dünya Savaşları yenilgileri sonucunda kasabamız Bulgar ve Yunan işgallerine uğrayarak halkımız büyük bunalım ve sıkıntılar çekmiştir. Bu nedenle Ticaret Odamız bu dönemde bir varlık gösterememiştir.

     Kurtuluş Savaşının kazanılması ile ülkemiz düşmandan kurtularak Cumhuriyet kuruldu. 22 Nisan 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Yasası kabul edildi. Bu yasa gereğince Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odamız yeniden kurulmuştur. Bundan önce Ticaret ve Sanayi Odaları üye kaydedilme zorunluluğu yoktu. Yeni yasa ile ticaret ve sanayi ile uğraşan kişilerin odaya zorunlu olarak üye kaydedilmeleri sağlanmıştır. Bu yasa ile Ticaret ve Sanayi Odalarında büyük gelişmeler görülmüştür.
Ticaret ve Sanayi Odamıza kayıtlı ticaret işleri ile uğraşan kişi, şirket, kooperatif ve sanayi işletmelerinin hükümete karşı ekonomik ve ticari gelişmelerini bildirmek, tüccarların karşılıklı çıkarlarını ve hukuki durumlarını düzenleme, yönetme ve savunma görevini üstlenmiştir.

     Uzunköprü’nün ticaret ve sanayisi ile ilgili etkinliklerini yakından izler. Bunlarla ilgili bilgiler toplar, istatistikler hazırlar. Bu yönde hükümet tarafından hazırlanan ticaretle ilgili yasa tasarıları ile yakından ilgilenir.

   Yerel gereksinmeleri hükümete bildirir. Bundan başka, Ticaret ve Sanayi Odalarının uğraş alanlarına, bölgelerindeki tüccarların sicillerini tutmak, dışarıya satılacak mallar için belge hazırlamak, imza tasdikleri yapmak, Ticaret Borsaları ile müzeler açmak, ticaretle ilgili kitaplar, dergiler basmak, ticaret okullarında okuyan fakir öğrencilere yardım etmek gibi konular da görevleri arasındadır.

    11 Ocak 1943 tarih ve 4355 sayılı yeni Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları yasası ile ticaret hayatına yeni Sanayi Odasının konularını ilgilendiren ekonomik durum ve gelişmeleri üyelerine en gerçekçi bir şekilde yansıtmıştır.

    Günümüzde ise Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları 5174 sayılı yasa ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı iki ayrı kuruluş şeklinde örgütlenmişlerdir. Ülkemizin geleceğine yön veren bu kuruluşlar ekonomimizin yüzde 85’ini oluşturur.