• Destek Hattı
  • Akredite Oda
  • turkak kalite yönetimi
  • iso 1002 Kalite
  • iso 9001 Kalite
Firma Rehberi
Üye Girişi

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında DUYURU

SAYIN ÜYEMİZ;

Bilindiği üzere 07 Ekim 2020 tarih ve 31267 sayı ile yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin; Madde 2 – (1) ''Bu Yönetmelik; a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan; gönderenleri, alıcıları, dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, tank-konteyner/portatif tank işletmecileri, taşımacıları ve boşaltanları, b) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; taşıt, ambalaj ve yük taşıma birimlerinin tip onay sertifikalandırılmaları ile söz konusu taşıma birimlerinin ilk, ara, periyodik ve istisnai test ve muayenelerini, c) Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerine yönelik eğitim ve denetimleri, ç) Ülkemiz sınırları içerisinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası tehlikeli madde taşımalarını, d) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini kapsar.'' Hükmü amirdir.

Yine 11.06.2019 Tarihli ve 44011 Sayılı Bakanlık Makam Olur İle Yürürlüğe Giren Yönerge Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge; Madde 2 – (1) ''Bu Yönerge, karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan; taşımacıları, dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank konteyner/portatif tank işletmecilerini kapsar. '' Hükmü amirdir.

Bu doğrultuda Tehlikeli Madde Faaliyetinde bulunan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge'nin Madde 6'da belirtilen başvuru için gerekli belgeler ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir.

ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR

İLGİLİ YÖNERGE LİNKİ https://uhdgm.uab.gov.tr/uploads/pages/yonergeler/tehlikeli-madde-faaliyet-belgesi-duzenlenmesine-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonerge-5de8fa8d53a40.pdf

Eklenme Tarihi: 16 Ağustos 2021, Pazartesi