• Destek Hattı
  • Akredite Oda
  • turkak kalite yönetimi
  • iso 1002 Kalite
  • iso 9001 Kalite
Firma Rehberi
Üye Girişi

Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadığınızı Öğrenebilirsiniz

Mücbir 'Sebep' Kapsamında Olup Olmadığınızı İnteraktif Vergi Dairesi'nden  Kolayca Öğrenebilirsiniz!.. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronovirüs salgınının ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adıyla bir kaynak paket açıklanarak, bundan yararlanacak sektörler ve alt iş kolları belirlendi.

Paket içinde yer alan tedbirlerden birisi de; salgından etkilenen sektörler ve alt iş kollarının Nisan, Mayıs ve Haziran ayları Muhtasar ve K.D.V. ödemelerinin 6 ay ertelenmesine ilişkin.

Maliye, Salgın Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Etti!

Maliye, yayınladığı Tebliğ ile; Vergi Usul Kanununun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan vergi mükellefleri için mücbir sebep hali ilan etti (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği).

Tebliğde yapılan açıklamalara göre, koronovirüs nedeniyle ilan edilen mücbir sebep, 1 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında geçerli. Yani, mücbir sebep 1 Nisan’da başlıyor, herhangi bir uzatma olmazsa 30 Haziran’da sona eriyor.

Şayet mücbir sebep kapsamına dahil olup – olmadığınızı öğrenmek istiyorsanız; 

Her mükellef kendi vergi numarası ve şifresiyle interaktif vergi dairesine girerek, mücbir sebep kapsamında vergi ertelemesi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağını kolayca öğrenebilecek.

Sağlanan kolaylık bu kadarla da bitmiyor. Sistemden erteleme uygulamasından yararlanamayacaklarını öğrenen mükellefler bunun aksini düşünüyorlarsa, buna itiraz edebilecek, itiraza ilişkin dilekçelerini yine interaktif vergi dairesi üzerinden verebilecekler. İtiraz dilekçeleri, bu amaçla kurulacak komisyonlarda değerlendirilerek, karara bağlanacak.

Üyelerimize duyurulur

Eklenme Tarihi: 7 Nisan 2020, Salı