• Destek Hattı
  • Akredite Oda
  • turkak kalite yönetimi
  • iso 1002 Kalite
  • iso 9001 Kalite
Firma Rehberi
Üye Girişi

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Başvuruları Hakkında

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Başvuruları Hakkında

Atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'nde belirlenmiş olup, bu kapsamda; Motor Yağı Değişimi yapan işletmelerin 01/01/2021 tarihine kadar "Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" alması gerekmektedir.

Söz konusu belgenin temin edilebilmesi için, ekte verilen dilekçe örneğinin eksiksiz olarak düzenlenmesi ve Edirne Valiliği ÇEvre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adresinde  https://edirne.csb.gov.tr/motor-yagi-degisim-noktasi-moyden-izin-belgesi-basvurulari-hakkinda-duyuru-haber-256927
istenilen bilgi ve belgelerin dilekçe ekinde Müdürlüğw  sunulmasını müteakip, İl Müdürlüğünce  başvuru yapan işletmelere Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi bedelsiz olarak tanzim edilecektir.

 

Başvuru Dilekçesi Örneği

Eklenme Tarihi: 16 Ekim 2020, Cuma