• Destek Hattı
  • Akredite Oda
  • turkak kalite yönetimi
  • iso 1002 Kalite
  • iso 9001 Kalite
Firma Rehberi
Üye Girişi

Koopbis Veri Girişi Süre Uzatımı Hakkında Duyuru

7339 sayılı Yasanın 18’inci maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa eklenen Geçici Madde 8 ile Koopbis sisteminin kurulması, kooperatif yetkililerinin veri girişlerini yapması, yükümlülüklerini yerine getirmeyen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerine idari para cezası uygulanması düzenlenmiştir.

1163 sayılı Kanunun Ek-5 inci maddesi kapsamında kurulan KOOPBİS'e veri giriş ve aktarımlarının tamamlanarak yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluluklarının doğmasını önlemek amacıyla, 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlüdür. Bu süre Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir.” hükmü uyarınca Ticaret Bakanlığı Makamının 23.10.2023 tarih ve 90234003 sayılı Onayı ile veri giriş ve aktarım süreci 26.10.2023 tarihinden itibaren 6 (altı ay) daha uzatılmıştır.

Bu kapsamda kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini 26.10.2023 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlü olduğu, söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen yöneticilerin Kanunda belirtilen idari para cezası ile cezalandırılacakları dikkate alınarak işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Eklenme Tarihi: 1 Kasım 2023, Çarşamba