• Destek Hattı
  • Akredite Oda
  • turkak kalite yönetimi
  • iso 1002 Kalite
  • iso 9001 Kalite
Firma Rehberi
Üye Girişi

Kağıtsız İhracat Uygulaması Hakkında

Sayın Üyemiz,
 

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verilmiş olup, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanmakta, bu beyannameye ilişkin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılarak, anılan beyanname ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılmaktadır.


İhracatın gerçekleştirildiği ülke tarafından ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tasdikli örneğinin talep edildiği durumlarda, ihracatçılarca ilgili beyannamenin ibraz edilebilmesi ve ibraz edilen beyannamenin doğrulamasının yapılabilmesini teminen, gümrük işlemleri tamamlanan gümrük beyannamesine karekod atanmakta, GET-APP uygulaması üzerinden “e-imzalıdır” ibareli olarak beyannamenin çıktısının alınması ve beyanname çıktısında yer alan karekodun cep telefonu vb. mobil araçlarla okutulması suretiyle yönlendirilen Ticaret Bakanlığı e-TCGB doğrulama ekranından beyannamenin doğrulaması yapılmaktadır.


Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2020, Pazartesi