• Destek Hattı
  • Akredite Oda
  • turkak kalite yönetimi
  • iso 1002 Kalite
  • iso 9001 Kalite
Firma Rehberi
Üye Girişi

İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR) HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda KOSGEB’in yazısına atıfta bulunularak işletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini ve sektör içerisindeki konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacıyla hazırlanan İşletme Değerlendirme Raporu’nun e-devlet üzerinden erişime açıldığı ifade edilmektedir.
İşletme Değerlendirme Raporu’nun (İDR); “İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “AR-GE, Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat” ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluştuğu belirtilmektedir. Söz konusu raporun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığının verilerinden hazırlandığı bildirilmektedir.
İşletme Değerlendirme Raporunun, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğinde olduğu ifade edilmektedir.
Raporun bir örneğine ve metaveri dokümanına https://www.kosgeb.gov.tr/ üzerinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla.

Eklenme Tarihi: 7 Nisan 2020, Salı