• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • +90 284 513 10 64

 

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında, proje Teklif Çağrısı yayınlanmış olup, 22 Haziran 2018 tarihine kadar başvurular alınacaktır. Genel amacı, “ İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri ve yazılım sektörlerindeki kobi’lerin rekabet gücünün geliştirilmesi” olan bu proje teklif çağrısına; • İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri, • Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3), • Tüm illerdeki 62 kod numaralı yazılım sektörü KOBİ’leri, başvurabilecektir. Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir.

Edirne ilinde başvuru yapabilecek imalat sanayi sektörleri;

•        Gıda ürünlerinin imalatı (NACE Kodu:10)

•        Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı ( NACE Kodu: 25)

•        Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (NACE Kodu:23)

•        Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (NACE Kodu: 28)

•        Giyim eşyalarının imalatı (NACE Kodu:14)

olarak   belirlenmiştir.

Öncelikle proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.

Destek oranı tüm bölgeler için %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu ve diğer evraklara www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü seçilerek incelenebilir.

Proje teklif çağrısı detayları için tıklayınız.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Detaylı bilgi almak için Odamız KOSGEB birimine uğrayabilirsiniz.

 

Kobi ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü

kosgeb-kredileri-bankablog-com-1