• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • +90 284 513 10 64

 

UTSO AMBLEM1 

 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesinin 1. ve 2. Fıkralarının a bendi değişmiştir.

Söz konusu değişiklik ile Yönetmeliğin ilgili maddeleri

GEÇİCİ MADDE 1–(Değişik:RG-27/8/2014-29101)
     (1) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahipleri; taşıtın ADR’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara aşağıdaki takvime uygun olarak başvuruda bulunmak zorundadırlar. Belirtilen tarih aralığından önce, taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak isteyenlerin, yetkilendirilmiş kuruluşa bildirimde bulunup alınacak randevuya göre hareket etmesi zorunludur. Yapılacak inceleme sonucuna bağlı olarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgili taşıta Taşıt Uygunluk Belgesi veya Taşıt Durum Tespit Belgesi düzenlenir.
     a) (Değişik:RG-2/4/2015-29314) 2006-2014 model taşıtlar 30/6/2015 tarihine kadar,

    (2) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahipleri;
      a) (Değişik:RG-2/4/2015-29314) 2006-2014 model taşıtlar için 31/12/2015 tarihine kadar,

     Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi’ni almak zorundadırlar.

    Olarak değişmiştir. Bu kapsamda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR uygunluk belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 2006-2014 model olanları için 30/06/2015 tarihinden önce taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak isteyenlerin, yetkilendirilmiş kuruluşa bildirimde bulunarak alınacak randevuya göre hareket etmesi zorunludur. Yapılacak inceleme sonucunda bağlı olarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgili taşıta Taşıt Uygunluk Belgesi veya Taşıt Durum Tespit Belgesi Düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca; tehlikeli madde taşımacılığından kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 2006-2014 model olanları için 31/12/2015 tarihine kadar Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi’ni almak zorundadırlar.


     Tüm üyelerimize, Tehlikeli Madde Taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmalara ve ilgililere önemle duyurulur.