• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • +90 284 513 10 64

 

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen D4 yetki belgelerine ilişkin usul ve esasların Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendinin 2 nci alt bendine istinaden Bakanlıklarınca düzenlendiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda ayrıca, D4 Yetki belgesi düzenleme talepleri konusunda ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen; Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde D4 yetki belgesi talebinde bulunan firmaların taşıma faaliyetini yürütmek istedikleri güzergah ve taşıt kapasiteleriyle ilgili yapılacak değerlendirmede;
• Başka taşıma modlarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılıyor ve yeterli geliyorsa,
• Düzenli yolcu taşımacılığı (B1 veya D1 ile) faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediği, yürütülüyor ve yeterli geliyorsa,
• Toplu taşımacılık faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediği, yürütülüyor ve yeterli geliyorsa, gerekli iznin verilmemesi ile,
• Arz/talep dengesinin bozulup bozulmayacağı,
• Bu taşımaya ihtiyaç olup olmadığı,
• Diğer taşıma türleri için bu faaliyetin olumsuz yönde etki edip etmeyeceği,
• Yıkıcı bir rekabet ortamının oluşup oluşmayacağı,

hususlarının göz önünde bulundurulması suretiyle gerekli değerlendirmenin yapılarak eğer varsa görüşlerinizin Odamıza iletilmesini rica ederiz.

POLİTİKALARIMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

MALİ POLİTİKA

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

ETİK DEĞERLER

TEMEL DEĞERLER

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

 
          UTSO olarak; sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebileceği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alacağımızı, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmasını engellemek için gerekli iyileştirmelerin ve kontrolleri sürekli yapacağımızı, müşteri ile olan ilişkilerimizde şeffaflığı esas alacağımızı, müşteri memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul edeceğimizi, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip edeceğimizi, yasal şartlara uyum sağlayacağımızı Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarını karşılayacağımızı taahhüt ederiz.

U T S O

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Cumhuriyet Meydanı No:17
Uzunköprü EDİRNE TÜRKİYE

Tel:+90 284 513 10 64
      +90 284 513 54 13

Faks : +90 284 513 22 80

e-mail: uzunkoprutso@tobb.org.tr